Szakmai felhasználóknak > Közlemények

Közlemények

A versenytörvény felhatalmazza a GVH elnökét és Versenytanács elnökét, hogy együttesen a GVH jogalkalmazási gyakorlatának alapjait ismertető közleményt adjanak ki. E közlemények a jogszabályoktól eltérően nem kötelező erejűek; funkciójuk annak rögzítése, hogy a GVH jogalkalmazóként milyen tartalommal tölti meg a törvény rendelkezéseit, összefoglalva a múltban kialakult, illetve a jövőben követni kívánt jogalkalmazási gyakorlatot. A közlemények a már meghozott döntések tapasztalataira épülnek, de a konkrét ügyektől elszakadva is tükrözik a GVH versenyfelfogását, várható jogalkalmazói irányvonalát.

Összefonódások
(Tpvt. VI. és IX/A. Fejezet)

2017. január 15-én vagy azt követően létrejött összefonódások:

Általános jogalkalmazási közlemény

alkalmazás: azokban az összefonódások vizsgálatára irányuló eljárásokban, amelyek tekintetében a Tpvt. 2017. január 15-étől hatályos rendelkezései az irányadóak

Eljárásindítási közlemény

alkalmazás: azokban az összefonódások vizsgálatára irányuló eljárásokban, amelyek tekintetében a Tpvt. 2017. január 15-étől hatályos rendelkezései az irányadóak

Feltételek és kötelezettségek

alkalmazás: azokban az összefonódások vizsgálatára irányuló eljárásokban, amelyek tekintetében a Tpvt. 2017. január 15-étől hatályos rendelkezései az irányadóak

Előzetes egyeztetés (prenotifikáció)

alkalmazás: 2017. január 15.-től

2017. január 15-e előtt létrejött összefonódások:

Egy összefonódásként vagy egy eljárásban elbírálandó ügyletek

alkalmazás: 2017. január 15-től a 2015. június 1-jét követően és 2017. január 15-e előtt létrejött összefonódások esetében

Egyszerűsített és teljes körű eljárás

alkalmazás: 2017. január 15-től azokban az összefonódások engedélyezésére vonatkozó eljárásokban, amelyek tekintetében a Tpvt. 2014. július 1-jétől 2017. január 14-éig hatályos rendelkezései az irányadóak

Feltételek és kötelezettségek

alkalmazás: 2017. január 15-től azokban az összefonódások engedélyezésére vonatkozó eljárásokban, amelyek tekintetében a Tpvt. 2014. július 1-jétől 2017. január 14-éig hatályos rendelkezései az irányadóak

Egyszerűsített döntés

alkalmazás: 2017. január 15-től azokban az összefonódások engedélyezésére vonatkozó eljárásokban, amelyek tekintetében a Tpvt. 2014. július 1-jétől 2017. január 14-éig hatályos rendelkezései az irányadóak

Antitröszt ügyek
(Tpvt. IV., és V. fejezet, EUMsz 101. és 102. cikk, Kertv. 7. §)

Az engedékenységre vonatkozó szabályok alkalmazása

alkalmazás: 2017. január 15-én vagy azt követően benyújtott kérelmek esetén (lásd még a közlemény 89. pontját)

alkalmazás: 2016. június 7-től 2017. január 14-ig benyújtott kérelmek esetén

Egyezségi kísérlet

alkalmazás: a 2014. július 1. napját követően indított azon versenyfelügyeleti eljárásokban, amelyekben 2016. december 16-án a Tpvt. 73. §-a szerinti előzetes álláspont még nem került a feleknek megküldésre (lásd még a közlemény 101. pontját)

Bírság

alkalmazás: a 2014. július 1. napját követően indított azon versenyfelügyeleti eljárásokban, amelyekben 2016. december 16-án a Tpvt. 73. §-a szerinti előzetes álláspont még nem került a feleknek megküldésre (lásd még a közlemény 49–51. pontját)

alkalmazás: a 2014. július 1. napját követően indított azon versenyfelügyeleti eljárásokban, amelyekben 2014. november 2-án a Tpvt. 73. §-a szerinti előzetes álláspont még nem került a feleknek megküldésre (lásd még a közlemény 49–50. pontját)

alkalmazás: azon, 2014. július 1-jét megelőzően indított eljárásokban, amelyekben a Tpvt. 73. §-a szerinti előzetes álláspont 2012.január 25-én még nem került a feleknek megküldésre (lásd még a közlemény 49. pontját)

alkalmazás: 2007. október 15-től 

Fogyasztóvédelmi típusú ügyek
(Fttv. Tpvt. III. fejezet)

Kötelezettségvállalás Fttv.-s ügyekben

alkalmazás: 2014. október 6-tól a 2014. július 1-jét követően indított eljárásokban

alkalmazás: 2014. október 6-tól a 2012. szeptember 28-át követően, de 2014. július 1-jét megelőzően indított eljárásokban

Bírság

alkalmazás: 2015. október 1-től azon eljárásokban, amelyekben a Tpvt. 73. §-a szerinti előzetes álláspont még nem került a feleknek megküldésre

Egyéb kérdések

Adatszolgáltatási kötelezettséggel összefüggésben kiszabott eljárási bírságok

alkalmazás: 2016. május 20-tól

A GVH nyilvános tájékoztatási gyakorlatáról és a GVH felső vezetőivel való kapcsolattartás szabályairól

alkalmazás: 2017. január 15-től

 

Korábbi közlemények (archív)