Jelentés-tervezet a bankkártya-elfogadás piacán lefolytatott ágazati vizsgálatról

A bankkártya-elfogadás piacán indított ágazati vizsgálatban elkészült a vizsgálati jelentés tervezete.

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) – az ágazati vizsgálat indításakor hatályos – 43/E. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal a jelentés nyilvánosságra hozatalát megelőzően biztosítja, hogy az érintettek a jelentés tartalmára írásban észrevételeket tehessenek. A jelentés tervezete 30 napon keresztül lesz elérhető.

A jelentéshez fűzött észrevételeit ez idő alatt juttathatja el postán a Gazdasági Versenyhivatal címére. A Gazdasági Versenyhivatal kéri szíves közreműködését abban, hogy az észrevételek feldolgozásának hatékonyabbá tétele érdekében észrevételeit – a postai úton, papír formában történő benyújtás mellett – lehetőség szerint elektronikusan, szerkeszthető formában a e-mail címre megküldve is bocsássa a Gazdasági Versenyhivatal rendelkezésére.

A Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. fenti paragrafusa alapján az írásbeli észrevételekről készült összefoglalót, illetve az érintett piaci szereplőknek a jelentés tartalmára vonatkozó érdemi észrevételeit tartalmazó dokumentumokat – ha kérik – a végleges jelentéssel egyidejűleg és azonos helyen – a Gazdasági Versenyhivatal honlapján – hozza nyilvánosságra.

A jelentés tervezete letölthető PDF formátumban: ITT

Ágazati vizsgálatok

A bankkártya-elfogadás piacán végzett ágazati vizsgálat

Ágazati vizsgálat a bankkártya-elfogadás piacán

Ágazati vizsgálat

Végleges jelentés az online szálláshelyfoglalás piacán lefolytatott ágazati vizsgálatról

A turizmus gazdasági ágazatába tartozó online szálláshelyfoglalás piacán indított ágazati vizsgálat tervezetének nyilvános észrevételezése

Ágazati vizsgálat az online szobafoglalások piacán

Végleges jelentés A lakás-takarékpénztári piac versenyszempontból című ágazati vizsgálatról

Ágazati vizsgálat a lakástakarék-péntári piac feltérképezésére

Média ágazati vizsgálat

Tanulmányok a Bankváltás ágazati vizsgálathoz

Bankváltás ágazati vizsgálat

Ágazati vizsgálat

Jelentés a villamosenergia szektorban lefolytatott ágazati vizsgálatról

Jelentés a jelzáloghitelezés tárgyában lefolytatott ágazati vizsgálatról

Jelentés a mobil szektorban lefolytatott ágazati vizsgálatról