A GVH által alkalmazott legfontosabb anyagi jogi és eljárásjogi szabályok

Magyar piacra irányadó szabályozás

Versenyjog

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Eljárási jog

Ágazati jogszabályok

Az Európai Unió jogi aktusai

  • Szerződés az Európai Unió működéséről (EUMSz.)

Versenykorlátozó megállapodások, erőfölénnyel visszaélés

részletek 

részletek 

Csoportmentességi rendeletek

részletek

részletek

részletek

  • kutatási és fejlesztési megállapodások: A Bizottság 1217/2010/EU rendelete (2010. december 14.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének a kutatás-fejlesztési megállapodások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról

részletek

  • szakosítási megállapodások. A Bizottság 1218/2010/EU rendelete (2010. december 14.) az Európai Unió működéséről szóló 101. cikke (3) bekezdésének a szakosítási megállapodások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról

Fúziókontroll

részletek

részletek

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

részletek

részletek 

részletek 

részletek

részletek 

részletek

részletek

Versenyjogi rendelkezések megsértésén alapuló kártérítési keresetek

részletek