Vj-15/2000/37

The suitability for misleading consumers cannot be stated if the promised service is legally protected (Autósave Plus Kft)

May 9, 2000. Budapest

dr. Győrffy István sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Kis Lászlóné