Vj-59/2000/9

The change of the package of programs in cable television services does not result in violation of law if the charge of the package of programs is not disproportionate (MATÁVKábeltelTV Kft):

June 6, 2000. Budapest

Vérné dr. Labát Éva sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika