Vj-209/2000/21

The misleading advertisement of Auchan Magyarország Kft:

April 5, 2001. Budapest

dr. Kállai Mária sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
Vérné dr. Labát Éva sk.
Ágoston Marika