Vj-98/2001/19

The conduct of GESTIHÁZ Kft is likely to deceive consumers

October 18, 2001. Budapest

dr. Kállai Mária sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Zavodnyik József sk.
Ágoston Marika