Vj-18/2000/40

Acquisition of control by Perrier Vittel S.A. over Kékkúti Ásványvíz Rt

May 18, 2000. Budapest

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Kis Lászlóné