Vj-225/2000/11

Concentration between Borsodvíz Önkormányzati Közületi Szolgáltató Rt and Gelsenwasser AG:

May 7, 2001. Budapest

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Szabó Györgyi