Vj-29/2001/14

MOL Rt has no controlling right over Tiszai Vegyi Kombinát Rt:
Vj-29/2001

May 7, 2001. Budapest

dr. Bodócsi András sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Kállai Mária sk.
Szabó Györgyi