A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.) 7. §-a alapján a jelentős piaci erővel rendelkező kereskedők beszállítókkal szembeni visszaéléssel kapcsolatos magatartása tárgyában a Gazdasági Versenyhivatal jár el oly módon, hogy eljárásaiban a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 21. §-ának megsértése esetén irányadó rendelkezéseket alkalmazza.

A Kertv. e szabályai mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában nem alkalmazhatók. Mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek értékesítése vonatkozásában külön törvény került megalkotásra (a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény), amely szabályok érvényesítése a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) hatáskörébe tartozik. Mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában tehát a Kertv. fenti szabályai nem alkalmazhatók, a Gazdasági Versenyhivatal e körben nem járhat el.

2020-ban a Kertv. 7/B. §-a a jelentős piaci erővel rendelkező italgyártók és a velük szerződő vendéglátóegységek közötti megállapodások vonatkozásában új követelményeket vezetett be. Ezen szabályok megsértése esetén az eljárás a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozik.