A GVH a hivatal munkatársai által elkészített közérthető, szemléletes tájékoztató kiadványok segítségével próbál hozzájárulni ahhoz, hogy mind általában véve a versennyel, illetve a versenyjoggal kapcsolatos alapvető fogalmaknak, mind az egyes ágazatok, piacok versenyjogi vagy fogyasztóvédelmi sajátosságainak a szélesebb körű ismeretét elősegítse. A kiadványok - azok terjedelmi adottságaitól függően - füzetek, illetve rövid szórólapok formájában kerülnek folyamatosan kiadásra, de tartalmuk az alábbiakban elektronikusan is olvasható.

Cím

Típus

Méret

Kartellgyanús közbeszerzés? Az ajánlatkérők lehetőségei a kartellek kiszűrésére és megelőzésére

PDF

2 MB

A GVH társadalmi közfelelősség vállalási (PSR)  stratégiája

PDF

4 MB

Hogyan maradjon tiszta? Kis- és középvállalatok, mint ajánlattevők és a közbeszerzési kartellek

PDF

4 MB

Mindent a Gazdasági Versenyhivatalról

PDF

 3 MB

"Kartellgyanús közbeszerzés?" (2013)

PDF

690 KB

"Ne dőljön be!" A Gazdasági Versenyhivatal tájékoztatója a fogyasztói csoportokról

PDF

1 132 KB

A fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma

PDF

104 KB

A Gazdasági Versenyhivatal tapasztalatai a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása terén: Egészségre ható készítmények

PDF

209 KB

A Gazdasági Versenyhivatal tapasztalatai a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása terén: Pénzügyi szolgáltatások

PDF

202 KB

A Gazdasági Versenyhivatal tapasztalatai a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása terén: Távközlés

PDF

203 KB

A versenykorlátozó megállapodások tilalma

PDF

148 KB

Az ajánlattevők versenytárgyaláson való összejátszása és ennek gyanút keltő jelei

PDF

514 KB

A GVH jogosítványai előzetes értesítés nélküli helyszíni szemle esetén

PDF

208 KB

A rendőrség közreműködése a Versenyhivatal által folytatott versenyfelügyeleti eljárásokban, illetve az Európai Bizottság által az EK-Szerződés 81-82. cikkeinek feltételezett megsértése miatt folytatott eljárásokban

PDF

212 KB

A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma

PDF

132 KB

A magánjogi jogérvényesítés

PDF

202 KB

A "tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás" fogalma az EK-Szerződés 81. és 82. cikkében

PDF

100 KB

Pénziránytű

PDF

766 KB

"Miért van szükség versenypolitikára nehéz gazdasági helyzetekben?"

PDF

532 KB