A Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. és az uniós versenyjog rendelkezéseit versenyfelügyeleti eljárásban érvényesíti. A versenyfelügyeleti eljárás megindításának, vizsgálat elrendelésének, lefolytatásának és lezárásának szabályait a Tpvt., mögöttesen az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) tartalmazza. A Gazdasági Versenyhivatal eljárására az Ákr. rendelkezéseit csak akkor kell alkalmazni, ha azt Tpvt. kifejezetten előírja.

A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárásai hivatalból, az összefonódások főszabályként bejelentésre - kivételes esetekben hivatalból - indulnak.

A kereskedelmi törvény anyagi jogi rendelkezésein alapuló felügyeleti tevékenység körében induló eljárások során a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. gazdasági erőfölénnyel való visszaélés vizsgálatára irányadó eljárásjogi és egyéb rendelkezéseit kell alkalmaznia.