Az árfigyelő rendszer létrehozásáról és működéséről szóló 163/2023. (V.8.) Korm. rendelet (Rendelet) 3. § alapján a Gazdasági Versenyhivatal a gazdasági hatékonyságot és a társadalmi felemelkedést szolgáló piaci verseny ösztönzése, a Tpvt. 11. és 21. §-a, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. és 102. cikke szerinti tilalmakba ütköző magatartások feltárásának elősegítése, valamint a fogyasztók védelme érdekében a fogyasztóknak megvételre kínált egyes termékek napi áráról nyilvános árfigyelő rendszert működtet. A versenyjogi szempontok és a fogyasztóvédelmi érdekek érvényre juttatása céljából az árfigyelő rendszer működtetésében a Gazdasági Versenyhivatal, az árfigyelő rendszerbe tartozó termékkategóriákról és termékekről szóló 11/2023. (VI.22.) GFM rendeletben történő szabályozásában - az Agrárminisztérium szakmai közreműködésével és egyetértésével - a Gazdaságfejlesztési Minisztérium, míg az ellenőrzésében a fogyasztóvédelmi hatóság és annak szakmai irányítójaként az Igazságügyi Minisztérium tölti be a kulcsszerepet.

Az árfigyelő rendszerben az adott napon érvényes napi ár, korábbi ár és törzsvásárlói ár adatok érhetők el nyilvánosan, amely adatokat a kereskedőknek a megelőző nap végéig kell feltölteniük az árfigyelő rendszerbe. Adatszolgáltatásra kötelezett az a kereskedő, amely a Rendelet rendelkezései alapján kötelezetté válik, és az a kereskedő is, amely a Gazdasági Versenyhivatalnak címzett nyilatkozattal kifejezi csatlakozási szándékát, és a Gazdasági Versenyhivatal azt jóváhagyja. Az árfigyelő rendszer elérhető a következő címen: arfigyelo.gvh.hu  

Tájékoztatjuk az árfigyelő honlapjára látogatót, hogy a Rendelet hatálya alá tartozó kereskedők számára előírt kötelezettségek (így az árfigyelő rendszerbe visszamenőlegesen, napi szinten, vagy a rendszer teszteléséhez szükséges tesztadat rendelkezésre bocsátási kötelezettségének elmulasztása, valamint  amennyiben a termék üzletben feltüntetett aznapi ára vagy törzsvásárlói ára magasabb, mint az árfigyelő rendszerben nyilvántartott napi ár vagy törzsvásárlói ár) megsértése miatt indítandó eljárások lefolytatása a fogyasztóvédelmi hatóság, vagyis az üzlet helye szerint illetékes fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal hatáskörébe tartozik, így a Gazdasági Versenyhivatal az árfigyelő rendszerben nyilvántartott napi vagy törzsvásárlói árral összefüggésben hozzá érkező panaszokat megküldi az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnak. A fogyasztóvédelmi hatóság – többek között a Gazdasági Versenyhivatal által megküldött fogyasztói panaszok alapján - ellenőrzi, hogy a termékek üzletben feltüntetett napi ára vagy törzsvásárlói ára magasabb-e, mint az árfigyelő rendszerbe bejelentett ár.

FIGYELMEZTETÉS! Az árfigyelő rendszer honlapja nem minősül gazdasági reklámnak vagy ajánlatnak, és a honlapon szereplő termékek üzletekben történő rendelkezésre állásáról információt nem tartalmaz.