Fúziókontroll

A versenytörvény VI. fejezetében foglalt összefonódás-ellenőrzési rendelkezések célja, hogy minden, a gazdaság szempontjából lényeges vállalategyesülést vagy felvásárlást (és egyéb irányításszerzést) versenyfelügyeleti ellenőrzés alá vonjon. A GVH abban az esetben tiltja meg az összefonódást, ha az - különösen gazdasági erőfölény létrehozása vagy megerősítése következményeként - jelentős mértékben csökkenti a versenyt az érintett piacon (ún. versenyhatás-teszt). Ellenkező esetben a versenyre gyakorolt hatásokkal járó hatékonysági előnyök és hátrányok mérlegelése alapján az összefonódást tudomásul veszi a bejelentés alapján hatósági bizonyítvány kiadásával, vagy a bejelentés alapján hivatalból indított eljárás lezárásaként hozott határozatban. A GVH előzetes vagy utólagos feltételt, illetve kötelezettséget is előírhat az összefonódás hátrányos hatásainak mérséklése érdekében (pl. vállalkozásrészek, vagyontárgyak elidegenítésének tilalma, vagy valamely közvetett résztvevő felett gyakorolt irányítás megszüntetése).

A versenyre gyakorolt hatás szempontjából a versenykorlátozó hatás minősítésénél külön jelentőséggel bír, hogy az összefonódás versenytársak közötti (horizontális) vagy pedig eladó-vevő közötti (vertikális). A horizontális összefonódások általában közvetlenül a piaci szerkezet megváltoztatását okozzák, a vertikális összefonódások pedig a kapcsolódó piacokra hathatnak negatívan. Egyes tranzakciók nem sorolhatóak be egyértelműen egyik vagy másik csoportba annak következtében, hogy mind vertikális, mind horizontális jellemzőkkel bírnak. Előfordulhat olyan eset is, amikor nincs olyan piac, amelyen mindkét vállalat jelen van. Az ilyen összefonódásnak is lehetnek káros versenyhatásai. Portfolió hatásról beszélünk, ha egymást kiegészítő áruk gyártói, illetve forgalmazói (szomszédos piacok szereplői) kerülnek egy vállalkozás-csoporthoz. Ebben az esetben ugyanis, ha az egyik vállalkozás-csoport valamely áru(k) piacán magas piaci részesedéssel rendelkezik, akkor az összefonódás következtében bővülő vállalkozás-csoport más áru(k) piacán képes lehet versenykorlátozó stratégiák (pl. árukapcsolás) alkalmazására.

A versenytörvény 24. § (1) és (4) bekezdései rendelkeznek azokról az árbevételi küszöbszámokról, amelyek elérése esetén a vállalkozásoknak az összefonódást GVH-nak be kell jelenteniük. A 2017. január 15-ét követően létrejött összefonódások tekintetében módosultak a küszöbszámok: a növekményi, 500 millió Ft-os küszöbérték 1 milliárd Ft-ra emelkedett, míg az együttes, 15 milliárd Ft-os küszöbérték nem változott. A törvény alapján a nettó árbevételek számításakor a magyarországi forgalmat, azaz a belföldi értékesítés nettó árbevételét kell figyelembe venni.

A GVH új jogosultságot is kapott a bejelentési küszöbszám emelésével: a fenti küszöbszámokat el nem érő összefonódásokat is vizsgálhatja, ha az érintett vállalkozások nettó árbevétele együttesen meghaladja az 5 milliárd Ft-ot, és felvetődik, hogy az összefonódás jelentős mértékben csökkentheti a versenyt. A jogbiztonság érdekében az érintett vállalkozásoknak az ilyen összefonódásokat is be kell jelenteniük. Bejelentés hiányában a GVH-nak az összefonódás végrehajtásától számított legfeljebb hat hónapig lesz lehetősége hivatalból történő eljárásindításra.

2004 májusától az EK fúziós rendelete szerint az uniós léptékű összefonódások esetén a rendeletben foglalt küszöbszámoknak eleget tevő vállalkozásoknak az Európai Bizottsághoz kell kérelmüket bejelenteniük, illetőleg az ilyen kérelmet nem a GVH, hanem a Bizottság bírálja el. A Bizottság és a nemzeti versenyhatóságok bizonyos feltételekkel át is adhatják egymásnak az ügyeket.

A GVH az eljárások átláthatóságának növelése, gyorsítása és adminisztrációs terheinek csökkentése céljával 2011-ben kezdte meg a fúziós engedélyezési eljárásrendjének felülvizsgálatát. Ezt követően több változtatásra is sor került, így pl. a fúziós kérelem űrlapja érdemben megújult, 2012 márciusától dedikált vizsgálati iroda foglalkozik a fúziós ügyekkel, kialakult az előzetes egyeztetésekkel kapcsolatos gyakorlat. A versenytörvény 2017. január 15-étől hatályba lépő változásai (a kérelmezési rendszerről a bejelentési rendszerre való áttérés, és az ahhoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj csökkentése, a bejelentési küszöbérték növelése) is illeszkednek a hatékonyságnövelő lépések sorozatába, és e jogszabályi változtatások szükségessé tették az összefonódások vizsgálatához kapcsolódó egyes dokumentumok (az összefonódás-bejelentés űrlapja, közlemények) felülvizsgálatát.

Összefonódás-bejelentés elektronikus benyújtása

A Tpvt. 43/J. § (1) bekezdése szerinti, a Gazdasági Versenyhivatal által a honlapján word és pdf formátumban közzétett összefonódás-bejelentési űrlap nem csak írásban valamint személyesen, hanem elektronikus úton is benyújtható, a Gazdasági Versenyhivatal által biztosított ún. iForm elektronikus űrlapkitöltő alkalmazás használatával. Elektronikus benyújtás esetén az összefonódás-bejelentési űrlapot az iForm keretűrlaphoz kell csatolni.

Az iForm alkalmazás a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (SZÜF) érhető el: ITT

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a SZÜF keretrendszerben az iForm keretűrlaphoz csatolt fájlok összesített mérete a 20 MB-ot nem haladhatja meg. Az elektronikus benyújtáshoz kapcsolódóan további segítséget a következő segédletben találhat: ITT

Kapcsolódó dokumentumok:

a 2021. január 1-jét követően létrejött összefonódások:

a 2020. január 1-jét követően létrejött összefonódások, 2021. január 1-ig létrejött összefonódások:

 

Korábbi közlemények (archívum)