Fúziókontroll

A versenytörvény VI. fejezetében foglalt összefonódás-ellenőrzési rendelkezések célja, hogy minden, a gazdaság szempontjából lényeges vállalategyesülést vagy felvásárlást (és egyéb irányításszerzést) versenyfelügyeleti ellenőrzés alá vonjon. A GVH abban az esetben tiltja meg az összefonódást, ha az - különösen gazdasági erőfölény létrehozása vagy megerősítése következményeként - jelentős mértékben csökkenti a versenyt az érintett piacon (ún. versenyhatás-teszt). Ellenkező esetben a versenyre gyakorolt hatásokkal járó hatékonysági előnyök és hátrányok mérlegelése alapján az összefonódást tudomásul veszi a bejelentés alapján hatósági bizonyítvány kiadásával, vagy a bejelentés alapján hivatalból indított eljárás lezárásaként hozott határozatban. A GVH előzetes vagy utólagos feltételt, illetve kötelezettséget is előírhat az összefonódás hátrányos hatásainak mérséklése érdekében (pl. vállalkozásrészek, vagyontárgyak elidegenítésének tilalma, vagy valamely közvetett résztvevő felett gyakorolt irányítás megszüntetése).

A versenyre gyakorolt hatás szempontjából a versenykorlátozó hatás minősítésénél külön jelentőséggel bír, hogy az összefonódás versenytársak közötti (horizontális) vagy pedig eladó-vevő közötti (vertikális). A horizontális összefonódások általában közvetlenül a piaci szerkezet megváltoztatását okozzák, a vertikális összefonódások pedig a kapcsolódó piacokra hathatnak negatívan. Egyes tranzakciók nem sorolhatóak be egyértelműen egyik vagy másik csoportba annak következtében, hogy mind vertikális, mind horizontális jellemzőkkel bírnak. Előfordulhat olyan eset is, amikor nincs olyan piac, amelyen mindkét vállalat jelen van. Az ilyen összefonódásnak is lehetnek káros versenyhatásai. Portfolió hatásról beszélünk, ha egymást kiegészítő áruk gyártói, illetve forgalmazói (szomszédos piacok szereplői) kerülnek egy vállalkozás-csoporthoz. Ebben az esetben ugyanis, ha az egyik vállalkozás-csoport valamely áru(k) piacán magas piaci részesedéssel rendelkezik, akkor az összefonódás következtében bővülő vállalkozás-csoport más áru(k) piacán képes lehet versenykorlátozó stratégiák (pl. árukapcsolás) alkalmazására.

A versenytörvény 24. § (1) és (4) bekezdései rendelkeznek azokról az árbevételi küszöbszámokról, amelyek elérése esetén a vállalkozásoknak az összefonódást a GVH-nak be kell jelenteniük. A 2023. január 1-ét követően létrejött összefonódások tekintetében módosultak a küszöbszámok: a növekményi, egymilliárd forintos küszöbérték egymilliárd-ötszázmillió forintra emelkedett, valamint az együttes, tizenötmilliárd forintos küszöbérték húszmilliárd forintra változott. A törvény alapján a nettó árbevételek számításakor a magyarországi forgalmat, azaz a belföldi értékesítés nettó árbevételét kell figyelembe venni.

A GVH a fenti küszöbszámokat el nem érő összefonódásokat is vizsgálhatja, ha az érintett vállalkozások nettó árbevétele együttesen meghaladja az ötmilliárd forintot, és felvetődik, hogy az összefonódás jelentős mértékben csökkentheti a versenyt. Az érintett vállalkozások az ilyen összefonódásokat önkéntes alapon bejelenthetik a GVH-nak. Bejelentés hiányában a GVH-nak az összefonódás végrehajtásától számított legfeljebb hat hónapig van lehetősége hivatalból történő eljárásindításra.

2004 májusától az EK fúziós rendelete szerint az uniós léptékű összefonódások esetén a rendeletben foglalt küszöbszámoknak eleget tevő vállalkozásoknak az Európai Bizottsághoz kell kérelmüket bejelenteniük, illetőleg az ilyen kérelmet nem a GVH, hanem a Bizottság bírálja el. A Bizottság és a nemzeti versenyhatóságok bizonyos feltételekkel át is adhatják egymásnak az ügyeket.

Előzetes egyeztetés

Az összefonódás-bejelentés benyújtása előtt a bejelentésre kötelezetteknek lehetőségük van előzetes egyeztetést (más néven prenotifikációt) kezdeményezni a GVH-nál, amelynek igénybevétele az összefonódás-bejelentést tenni szándékozó vállalkozás számára jelentős idő- és költség (mindenekelőtt igazgatási szolgáltatási díj) megtakarítással járhat, mivel ezáltal elkerülhető lehet, hogy a nem megfelelően kitöltött űrlap miatt a Tpvt. 67. § (4) bekezdés b) pontja szerint az összefonódás vizsgálatát kelljen elrendelni.

Az előzetes egyeztetés kereteit a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének az összefonódások vizsgálatával foglalkozó eljárásokhoz kapcsolódó előzetes egyeztetésekről kiadott közleménye ismerteti.

Összefonódás-bejelentés elektronikus benyújtása

A Tpvt. 43/J. § (1) bekezdése szerinti, a Gazdasági Versenyhivatal által a honlapján word és pdf formátumban közzétett összefonódás-bejelentési űrlap nem csak írásban valamint személyesen, hanem elektronikus úton is benyújtható, a Gazdasági Versenyhivatal által biztosított ún. iForm elektronikus űrlapkitöltő alkalmazás használatával. Elektronikus benyújtás esetén az összefonódás-bejelentési űrlapot az iForm keretűrlaphoz kell csatolni.

Az iForm alkalmazás a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (SZÜF) érhető el:

ITT

(Közvetlenül a magyarország.hu oldalon a "VÁLLALKOZÁS/CÉGEK MŰKÖDÉSE/VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZEFONÓDÁSA" menüpont alatt található, vagy a keresősávban a „vállalkozások összefonódása” kifejezésre keresni)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a SZÜF keretrendszerben az iForm keretűrlaphoz csatolt fájlok összesített mérete a 20 MB-ot nem haladhatja meg. Az elektronikus benyújtáshoz kapcsolódóan további segítséget a következő segédletben találhat: ITT

 

Tpvt. 25/B. § szerinti tájékoztatások

A Tpvt. 25/B. § alapján nem kell bejelenteni azokat az összefonódásokat, amely révén állami irányítású kockázati tőkealap az Európai Bizottság által a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánított állami támogatással megvalósuló tőkebefektetése következtében közös irányítási jogokat szerez egy vállalkozásban, amelynek előző évi nettó árbevétele nem érte el az egymilliárd forintot.

Az összefonódás végrehajtásáról az irányításszerző tőkealap a végrehajtás időpontját követő harminc napon belül köteles tájékoztatni a GVH-t. A tájékoztatási kötelezettség megsértése esetén a Tpvt. 61. §-a szerinti eljárási bírság szabható ki az irányításszerző tőkealappal szemben.

A GVH a végrehajtást követő hat hónapon belül rendelheti el a Tpvt. 25/B. § (1) bekezdése szerinti összefonódás vizsgálatát, ha nem nyilvánvaló, hogy az érintett piacon nem eredményezi a verseny jelentős mértékű csökkenését.

Kapcsolódó dokumentumok:

Hatályos közlemények:

Korábbi közlemények (archívum)