A GVH-MNB Versenystatisztika adatbázis a magyar gazdaság ágazataira vonatkozó, a verseny feltételeinek, illetve intenzitásának jellemzésére alkalmas éves szintű mutatókat tartalmaz.

A GVH és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szándéka az adatbázis létrehozásával és közzétételével, hogy nyilvánosan hozzáférhető adatokkal segítse a piacelmélet, illetve versenypolitika kérdéseivel foglalkozó kutatókat, így járulva hozzá a magyar gazdaságban zajló versennyel kapcsolatos kérdések tárgyszerű elemzéséhez.

Az adatbázis kizárólag általános statisztikai és kutatási célokat szolgál, elsősorban időbeli és (korlátozott mértékben) ágazatközi összehasonlítást tesz lehetővé viszonylag széles, statisztikai értelemben vett ágazatok esetében. Az adatbázisnak nem célja versenyfelügyeleti vagy egyéb GVH eljárások (pl. ágazati vizsgálatok) közvetlen támogatása, sem pedig versenyfelügyeleti értelemben vett érintett piacok jellemzése, az adatbázis erre nem is alkalmas.

Az adatbázis (a módszertani dokumentációt is ideértve) a forrás megjelölése („GVH-MNB Versenystatisztika adatbázis”) mellett szabadon felhasználható.