A verseny- és fogyasztói kultúra fejlesztésének egyik alapeleme a versennyel, illetve a fogyasztói döntéshozatallal kapcsolatos tájékozottság és tudatosság növelése, amelyhez a Gazdasági Versenyhivatal - többek között - különböző kiadványok megjelentetésével kíván hozzájárulni. Ez magában foglalja egyfelől a nemzetközi szakirodalomban (el)ismert alapművek magyar nyelvű kiadásának elkészítését és megjelentetését, másfelől ismeretterjesztő füzetek és más tájékoztató anyagok, szórólapok kiadását. Az egyszeri kiadványokon túl a rendszeres jellegű, a hazai és nemzetközi aktualitásokat lefedő ismeretátadást szolgálja a GVH gondozásában negyedévente megjelenő versenyjogi-versenypolitikai lap, a Versenytükör kiadása.