A versenyfelügyeleti eljárásban hozott döntéseknek két típusa van: a határozat és a végzés.

Határozatot a versenytanács hoz az ügyek érdemében: összefonódások engedélyezése tárgyában dönt, vagy jogsértést állapít meg vagy a jogsértés hiányát mondja ki.

Minden egyéb (versenytanácsi vagy vizsgálói) döntés végzés formáját ölti, az eljárási kérdésekben hozott döntések is. Tehát végzés állapítja meg, ha a jogsértés nem bizonyítható, ha a közérdek érintettségének hiánya miatt eljárás megindítása vagy folytatása nem indokolt, illetve ha adminisztratív okokból (pl. az összefonódás engedélyezése iránti kérelem visszavonása vagy a hiánypótlás elmulasztása miatt) az eljárás megszüntetésére kerül sor.

2005. november 1-jéig nem vált el a két döntéstípus, csak határozat formájában születtek döntések, a megkülönböztetésre az ekkor hatályba lépő Ket. (A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény) elveivel összhangban került sor.

Ebben a menüpontban a versenytörvény hatályba lépése (1997. január 1.) óta született versenyhivatali döntések érhetők el.