A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 2022. január 1-jétől érvényes módosítása kötelezettséget állapít meg a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) számára. A Tpvt. 43/N. § (4) bekezdése szerint „A 43/J. § (2) bekezdésének sérelme nélkül a Gazdasági Versenyhivatal honlapján évente közzéteszi az (1) bekezdés b) pontja szerint kiállított hatósági bizonyítványban megjelölt összefonódással érintett piacok listáját.”.

Azt, hogy milyen szempontok és elvek mentén teljesíti a GVH törvényi feladatát a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének a hatósági bizonyítványban megjelölt összefonódással érintett piacok listájának évente történő közzétételéről szóló 1/2022. közleménye (1/2022. Közlemény) tartalmazza.

Az 1/2022. Közlemény mellékletei szerinti listák az alábbiakban érthetőek el, a listákon a 2022. január 1-jét követően benyújtott, hatósági bizonyítvánnyal tudomásul vett összefonódás-bejelentésekben alkalmazott érintett piac opciók kerültek feltüntetésre. Az „A Lista” a joggyakorlattal rendelkező piacok listája, míg a „B Lista” a joggyakorlattal nem rendelkező piacok felsorolását tartalmazza.

A Lista

B Lista