A GVH sokrétű részvétele a nemzetközi versenypolitikai és versenyjogi színtéren multilaterális és kétoldalú kapcsolatokban nyilvánul meg és felöleli az antitröszt, a fúziós és a fogyasztóvédelmi területeket.

A GVH hatáskörében elsősorban az Európai Versenyhatóságok Hálózatának (ECN) tagjaival folytat intenzív nemzetközi együttműködést, amely konkrét eljárásokat is érinthet. Emellett kiemelten fontos a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) keretében folyó szakmai együttműködés is. Az OECD-ben, a Nemzetközi Versenyhálózatban (International Competition Network, ICN) és az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD) keretében folytatott együttműködés keretében a versenypolitika általános kérdéseinek megvitatására, egyes esetekben ajánlások kidolgozására kerül sor.

A közép-, kelet- és délkelet-európai országokkal való együttműködésnek új keretet adott a 2005 februárjában megalakult OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (ROK), amelynek célja a versenypolitika, versenyjog és a versenykultúra fejlesztése, valamint a versenyhatóságok munkájának elősegítése a térség államaiban.