Versenyfelügyeleti bírság és pótléka befizetésével kapcsolatos adatok:

Versenyfelügyeleti bírság számla: 10032000-01037557-00000000

külföldről történő utalás esetén: IBAN: HU88 | SWIFT: HUSTHUHB

Perköltség és eljárási költség teljesítésével kapcsolatos adatok:

Gazdasági Versenyhivatal: 10032000-01468223-00000000

külföldről történő utalás esetén: IBAN: HU54 | SWIFT: HUSTHUHB

Versenyfelügyeleti bírsággal illetve per- és eljárási költséggel kapcsolatos utalások esetén a közlemény rovatban az alábbiakat kérjük megjeleníteni:

  • a versenyfelügyeleti eljárás számát
  • amennyiben az utaló személye nem azonos az eljárás alá vont személyével, úgy az eljárás alá vont megnevezését

Igazgatási szolgáltatási díj befizetése összefonódás bejelentésekor:

Gazdasági Versenyhivatal: 10032000-01468223-00000000

külföldről történő utalás esetén: IBAN: HU54 | SWIFT: HUSTHUHB

Közlemény rovatban az összefonódással érintett gazdasági társaságok, szervezetek nevét kérjük feltüntetni.

Fellebbezési illeték:

NAV Eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések bevételi számla:  10032000-01076064

Kérjük, hogy az utalását forintban indítsa el, hogy az árfolyamváltozásból adódó különbözet keletkezése elkerülhetővé váljon.