Mi történik, ha megjelent nálam a GVH?

Keresse az együttműködés lehetőségét, ha cégénél megjelentek a GVH munkatársai!

A felek közös érdeke, hogy a helyszíni kutatások a lehető leggyorsabban befejeződjenek. A helyszíni kutatás során lehetősége van engedékenységi kérelem benyújtására, amellyel a bírság kiszabását is elkerülheti.

Mi történik a helyszíni kutatás során?

 1. Magyarországon a GVH helyszíni kutatást (rajtaütést) végezhet, versenykorlátozó megállapodás, erőfölénnyel való visszaélés gyanúja, illetve fúziós eljárások esetén. A helyszíni kutatás során a GVH bizonyítékot keres esetleges jogsértésekre.
 2. A GVH tisztviselői szolgálati igazolványuk felmutatásával igazolják magukat a vállalkozás képviselője előtt. A tisztviselők ezután azonnal megkezdhetik a helyszíni kutatást, nem kell megvárniuk a cégvezetőt és az ügyvédet. Ha egy cég nem engedi be a GVH vizsgálóit, rendőri közreműködés kérhető.
 3. A GVH tisztviselői bármely dokumentumot, informatikai eszközt (mobiltelefont, számítógépet, szervert, pendrive-ot, alkalmazást, chatet, felhőt), távoli adathordozót megnézhetnek, lemásolhatnak, akkor is, ha a bizonyíték más versenyjogi jogsértéshez is kapcsolódhat, ilyenkor a GVH utólag kér bírói engedélyt.
 4. A GVH a helyszíni kutatást a vizsgált cég székhelyén, telephelyén, járműveiben, korábbi és jelenlegi vezetőinek magánlakásán, illetve jelenlegi dolgozóinak magánlakásán is végezheti.

Hogyan tud együttműködni a GVH tisztviselőivel?

 1. A GVH tisztviselőit engedje be a vállalat területére!
 2. Segítse kutatásukat és a bizonyítékok gyűjtését! Biztosítsa számukra az informatikai rendszerekhez való hozzáférést (jelszót)! Tegye megismerhetővé és olvashatóvá a tárolt adatokat! A GVH akár le is tilthatja egy vállalkozás levelezési rendszerét.
 3. Válaszoljon a feltett kérdésekre legjobb tudása szerint! A vizsgálat során a tisztviselők a kutatás tárgyával kapcsolatban bármit kérdezhetnek, bárkit meghallgathatnak, valamint megtilthatják egyes személyek távozását a helyszínről.
 4. Ha a tisztviselők nem végeznek a helyszíni kutatással, zár alá vehetnek helyiségeket, adathordozókat (laptop, telefon, stb.) vagy ha nincs a helyszínen az adathordozó, kötelezhetik annak a GVH rendelkezésére bocsátását. Utóbbi esetben az adatok nem módosíthatók.

Jogok a helyszíni kutatás során

 1. Ügyvédhez, de a helyszíni kutatás megkezdését az ügyvéd jelenlétének hiánya nem akadályozza.
 2. Az ügyvéddel folytatott védekezési célú levelezés védelméhez (LPP).
 3. Engedékenységi kérelem benyújtásához a helyszíni kutatás során vagy később, az eljárás során, így akár elkerülhető a bírság kiszabása.
 4. Vizsgálati kifogás benyújtásához 8 napon belül.

Kötelezettségek a helyszíni kutatás során

 1. Együttműködés a vizsgálókkal, a jogsértés beismerésére vonatkozó kötelezettség nélkül. A kért adat, eszköz, felvilágosítás megadása a vizsgálóknak.
 2. A vizsgálók törekszenek arra, hogy a vállalkozás napi üzletmenetét ne akadályozzák, viszont korlátozhatják a szabad mozgást és a kommunikációt, pl. a vállalkozás levelezési rendszerét leállíthatják, megtilthatják egyes kulcsszemélyek távozását a helyszínről.
 3. Együttműködés hiányában (pl. az épületbe bejutás hátráltatása miatt) eljárási bírság szabható ki a vállalkozás előző évi nettó árbevételének 1 %-áig, vagy a természetes személlyel szemben 500.000 Ft-ig, illetve a GVH rendőrség közreműködését is kérheti.

Mit kell tudni a bírói engedélyről?

Előzetes bírói engedély alapján a GVH helyszíni kutatást tarthat, ha valószínűsíti, hogy más vizsgálati cselekmény nem vezetne eredményre és feltehető, hogy a bizonyítási eszközöket az érintettek önként nem bocsátanák a hatóság rendelkezésére. A bírói engedéllyel szemben nincs önálló jogorvoslati lehetőség, azt az ügyet lezáró végső döntéssel szembeni jogorvoslat keretein belül lehet megtámadni.

Honnan tudom mi történt a kutatás során?

A GVH a helyszíni kutatásról jegyzőkönyvet készít, amelyből a kutatással érintett cég is kap egy példányt.

További információ:

 • Tájékoztató a Gazdasági Versenyhivatal előzetes értesítés nélküli helyszíni kutatásaihoz