A GVH akkor indít eljárást, ha jogsértés valószínűsíthető és azt a közérdek védelme indokolttá teszi. A Hivatal jogsértést állapíthat meg és bírságot szabhat ki, valamint eltilthatja a vállalkozásokat a jogsértő magatartás folytatásától.

A GVH a versenyfelügyeleti eljáráson túl egyéb eljárások részeként (pl. panaszokkal, bejelentésekkel összefüggő eljárások, piacelemzések, ágazati vizsgálatok) is megkereshet cégeket. A megkeresés tárgya mindig kitűnik a GVH által küldött adatkérésből. Érdemes ezekben az egyéb eljárásokban is együttműködni a GVH-val, mivel a Hivatal eljárásai a fogyasztók mellett a piaci szereplők, versenytársak érdekeit egyaránt szolgálják.

Adatszolgáltatási kötelezettség

Eljárási bírság kiszabására a leggyakoribb esetben azért kerül sor, mert az adatszolgáltatásra kötelezett e kötelezettségének egyáltalán nem vagy nem megfelelően tesz eleget, így különösen az adatok szolgáltatását megtagadja, a megállapított határidőre egyáltalán nem vagy hiányosan teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségét, a határidőt túllépve nyújtja be a kért adatokat, vagy a valóságnak nem megfelelő, félrevezető adatokat szolgáltat.

A GVH adatszolgáltatás-kérésére kötelező válaszolni, még akkor is, ha az más vállalkozás jogsértő magatartásával kapcsolatos! Ellenkező esetben eljárási bírság szabható ki, amelynek maximális értéke vállalkozás vagy vállalkozások társulása esetén elérheti az előző üzleti évben elért nettó árbevétel 1%-át, természetes személy esetén az ötszázezer forintot

Kérdése merült fel, határidő-hosszabbítást szeretne? Vegye fel a GVH vizsgálóival a kapcsolatot a végzésben megadott elérhetőségeken a határidő lejárta előtt!

További információ: