A GVH megbízásából létrehozott versenystatisztika adatbázis (adatbázis) a magyar gazdaság ágazataira vonatkozó, a verseny feltételeinek, illetve intenzitásának jellemzésére alkalmas éves szintű mutatókat tartalmaz.

A GVH szándéka az adatbázis létrehozásával és közzétételével, hogy a nyilvánosan hozzáférhető versenystatisztika segítse a piacelmélet, illetve versenypolitika kérdéseivel foglalkozó kutatókat, így járulva hozzá a magyar gazdaságban zajló versennyel kapcsolatos kérdések tárgyszerű elemzéséhez.

Az adatbázis kizárólag általános statisztikai és kutatási célokat szolgál, elsősorban időbeli, és (korlátozott mértékben) ágazatközi összehasonlítást tesz lehetővé viszonylag széles, statisztikai értelemben vett ágazatok esetében. Az adatbázisnak nem célja versenyfelügyeleti vagy egyéb GVH eljárások (pl. ágazati vizsgálatok) közvetlen támogatása, vagy olyan piacok beazonosítása, melyeken a GVH esetleges beavatkozására lehet szükség, sem pedig versenyfelügyeleti értelemben vett érintett piacok jellemzése. Az adatbázis erre nem is alkalmas. Egyrészt a TEÁOR kód alapján vett piacok nem versenyfelügyeleti értelemben vett (termék- vagy földrajzi) piacokra utalnak, másrészt az adatbázis mutatószámai jellegükből adódóan tökéletlenek, harmadrészt pedig az adatkorlátok is jelentősek.

Az adatbázis három fő részből tevődik össze:

  • Az adatbázis módszertana tartalmazza egyrészt az adatbázist alkotó egyes mutatók leírását (definíciók, magyarázatok, stb.) és azok választásának indokait, másrészt az adatok forrását és az adatgyűjtés módszertanát, illetve korlátait, segítve az adatbázisra támaszkodni kívánó elemzők munkáját.

  • Az egyes évekre vonatkozó mutatókat excel táblázatok tartalmazzák TEÁOR bontásban, négy számjegyig terjedő részletezettségi szinten.

  • Az adatbázist és a módszertant egy, statisztikai leíró tanulmány egészíti ki.

Az adatbázis (a módszertani dokumentációt és a tanulmányt is ideértve) a forrás megjelölése mellett szabadon felhasználható ( "A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából készült versenystatisztika adatbázis" ).

Az adatok az alábbi linkekre kattintva érhetők el:

Év Adatok Módszertan Tanulmány
  TEÁOR03 TEÁOR08  
2008 Mutatók (941 KB) Mutatók pü (137 KB) Mutatók (920 KB) Mutatók pü (106 KB) Módszertan (525 KB)  
2007 Mutatók (945 KB) Mutatók pü (130 KB) nincs adat nincs adat    
2006 Mutatók (907 KB) Mutatók pü (54 KB) Mutatók (866 KB) Mutatók pü (63 KB)   tan03-06 (356 KB)
2005 Mutatók (927 KB) Mutatók pü (54 KB) Mutatók (905 KB) Mutatók pü (64 KB)    
2004 Mutatók (930 KB) Mutatók pü (56 KB) Mutatók (906 KB) Mutatók pü (66 KB)    
2003 Mutatók (970 KB) Mutatók pü (57 KB) Mutatók (884 KB) Mutatók pü (79 KB)    

Az adatbázist felhasználó kutatók esetleges szakmai kérdéseiket és észrevételeiket a versenystatisztika@gvh.hu e-mail címre juttathatják el.