"Versenyjog Magyarországon és az EU-ban" - A Gazdasági Versenyhivatal tanulmányi pályázata egyetemi és főiskolai hallgatók részére

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 1999. óta hirdeti meg "Versenyjog Magyarországon és az EU-ban" elnevezésű tanulmányi pályázatát. A tanulmányi pályázat alapvető célja a fiatal generáció érdeklődésének felkeltése a versenyjog, a versenypolitika és a piacelmélet, valamint a tudatos fogyasztói döntéshozatal témaköre iránt, illetve ösztönzése tudásának szélesítésében, ismereteinek elmélyítésében.

A tanulmányi pályázat lebonyolításával kapcsolatos feladatok a Közszolgálati kommunikációs Iroda látja el. A GVH  úgy gondolja, hogy a tanulmányi pályázat a versenykultúra terjesztésének egyik kiváló formája, amelynek révén a fiatalok átfogóbb ismereteket szerezhetnek a versenyjog, versenypolitika és a fogyasztóvédelmi jog egyes kérdéseiről, valamint szakmai kapcsolatokat alakíthatnak ki a GVH munkatársaival.

Az évente meghirdetésre kerülő pályázaton minden felsőoktatási intézmény nem-posztgraduális hallgatója rész vehet. A pályázók nagy számú témakör közül választhatnak minden alkalommal, továbbá a pályamunkáik elkészítéséhez - előzetes egyeztetés alapján - igénybe vehetik a GVH könyvtárát. Az elkészült pályamunkákat a GVH munkatársaiból álló értékelő bizottság bírálja el, egységesített szempontrendszer alapján. Az értékelési szempontok között, a szokásos tudományos igényességű formai-szerkesztési követelmények mellett kiemelten fontos az újdonságtartalom, a jogesetekre való támaszkodás.

Az eredmények - a nyertes pályamunkákkal együtt - megismerhetők a Versenykultúra-fejlesztés honlapján.

További információk az aktuális pályázati kiírásban találhatók, illetve a versenykultura@gvh.hu e-mail címen kérhetők.