Elnök

Dr. Juhász Miklós

1976-ban szerzett jogi diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 1976-1985 között a Pesti Központi Kerületi Bíróságon dolgozott fogalmazóként, majd bíróként. 1983-tól 1984. december végéig megbízott elnökhelyettese volt a Budapesti XVIII-XIX. Kerületi Bíróságnak. 1985-től négy éven át egy magyar-nyugatnémet vegyes vállalat jogtanácsosaként tevékenykedett, majd később a vállalat vezérigazgató-helyettese lett. 1990-től a Budapesti 1. sz. Ügyvédi Iroda ügyvédje, 1997-től ügyvéd társaival, majd 2001-től saját néven ügyvédi irodát működtetett.


Elnökhelyettesek

Dr. Tóth András

2002-ben szerzett jogi diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karán. 2002-2007 között a Gazdasági Versenyhivatal munkatársa. 2007-ben csatlakozott a White&Case LLP amerikai ügyvédi irodához, melynek előbb brüsszeli majd később budapesti irodájában dolgozott. Elsősorban versenyjog, távközlés-és médiajog, valamint adatvédelemi jog területén tevékenykedett. 2009-ben szerzett PhD fokozatot a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán. 2010-től egyetemi adjunktus majd docens a Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán, de szakjogászképzések keretében oktat a Pécsi Tudományegyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karain is. 2011-től a Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kara Infokommunikációsjogi Tanszékének vezetője. Az Infokommunikáció és Jog alapító szerkesztőbizottságának tagja, a jogiforum.hu versenyjogi rovatának vezetője, a GVH szakmai lapjának, a Versenytükörnek a főszerkesztője. Számos cikk, tanulmány és könyvfejezet szerzője, elektronikus hírközlés és média versenyjogi vonatkozásairól szóló könyve 2008-ban jelent meg.

Dr. Horváth Zoltán

1976-ban szerzett jogi diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 1977-től a Pest Megyei Földhivatal előadója, majd 1980-tól osztályvezető. 1985-1987 között a MÉM Földügyi és Térképészeti Hivatal osztályvezetője. 1987-től négy éven át tartós kiküldetésen van Bulgáriában, egyben az MTA ösztöndíjasa. 1991-1997 között a Földművelésügyi Minisztérium Jogi Főosztályának főmunkatársa, majd osztályvezető-helyettese, 1992-től pedig jogi főosztályvezetője. 1997- 1999 között a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. Közép-Dunántúli Területi Képviselet igazgatója. 1999. júliusától szeptemberig a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal közigazgatási főtanácsadója, majd 1999. szeptemberétől a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának jogi és igazgatási főosztályvezetője. 2000-től az Államtitkári Hivatal vezetője, majd 2004-től koordinációs (igazgatási) főosztályvezető. 2007-től az Állami Számvevőszék számvevő tanácsosa.