A nemzeti versenyhatóság honlapján elérhetőek az összefonódás-bejelentésekkel kapcsolatos, megújult űrlapok, kitöltési útmutatók és közlemények.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) még 2022-ben kezdte meg fúziós eljárásrendjének és fúziós tárgyú dokumentumainak, így az összefonódás-bejelentési űrlapnak és a fúziós tárgyú közleményeinek a felülvizsgálatát. Ennek keretében már a második körös nyilvános konzultációra érkezett észrevételek feldolgozása is megtörtént, melyek beépítésre kerültek a dokumentumokba.

A konzultációra érkezett javaslatok, valamint a GVH szervezetén belüli egyeztetések eredményeinek figyelembe vételével a versenyhatóság az elmúlt hónapok során elkészítette az összefonódás-bejelentési űrlap és az összefonódás-bejelentési űrlap kitöltési útmutatója módosítását, illetve egy új, versenyaggályt fel nem vető összefonódások esetében alkalmazandó egyszerűsített űrlapot és az ehhez kapcsolódó kitöltési útmutatót is, valamint az Eljárásindítási közlemény, az Általános jogalkalmazási közlemény és a Prenotifikációs közlemény új változatait is.

A GVH a fúziós tárgyú dokumentumainak és eljárásrendjének felülvizsgálata során – a beérkezett véleményekre is tekintettel – kiemelt figyelemmel volt az eljárások adminisztratív terheinek csökkentésére és hatékonyabbá tételére. Ennek keretében felülvizsgálta és csökkentette az összefonódás-bejelentési űrlap adatterheit. Az eddigi eljárások tapasztalatai egy jól körülhatárolt esetkörben felvetették, hogy helye lehet egy, a jelenleginél rugalmasabb, a versenyprobléma nyilvánvaló hiányára fókuszáló ún. egyszerűsített űrlap bevezetésének is. Az új, egyszerűsített űrlap bevezetése tette indokolttá a Prenotifikációs közlemény módosítását, amelybe továbbá beépítésre került az a világjárvány idején kialakított, de a piac által az elmúlt években kedvezően fogadott lehetőség, hogy az előzetes egyeztetéseket videokonferencia útján is lefolytathatja a GVH.

Az eljárások hatékonyabbá tételét szolgálja továbbá, hogy az Eljárásindítási közleményben bővült azon esetek köre, melyekben a versenyaggályok nyilvánvalóan kizárhatóak. Emellett az Eljárásindítási közlemény, valamint az Általános jogalkalmazási közlemény szintén tartalmazza a korábbi évek eljárásainak tapasztalatait, valamint a Tpvt. legutóbbi módosítása miatt szükségessé vált változásokat is.

Az új összefonódás-bejelentési űrlapok és az új Prenotifikációs közlemény 2023. július 1-jétől alkalmazandó, míg az Általános jogalkalmazási közlemény és az Eljárásindítási közlemény a közzétételüket követően alkalmazandó.

Az új dokumentumok a GVH honlapján az alábbi helyeken érhetők el:

Összefonódás-bejelentési űrlap

Összefonódás-bejelentési űrlap kitöltési útmutatója

Egyszerűsített összefonódás-bejelentési űrlap

Egyszerűsített összefonódás-bejelentési űrlap kitöltési útmutatója

2/2023. Általános jogalkalmazási közlemény

3/2023. Eljárásindítási közlemény

4/2023. Prenotifikációs közlemény