(egységes szerkezetben a korábbi években kiadott elvi jelentőségű döntésekkel)

A Versenytanács elvégezte a 2022. december 31-ig megszületett elvi jelentőségű döntéseinek összegyűjtését. A Versenytanács az Fttv.-vel, a Grt.-vel, a Tpvt. III. fejezetével, a Gyftv.-vel, az Éltv.-vel és az 1169/2011/EU rendelettel kapcsolatos elvi jelentőségű döntéseket egységes dokumentumba foglalva teszi közzé. A szövegben dőlttel szedve láthatók a Versenytanács 2022. január 1. és 2022. december 31. között hozott elvi jelentőségű döntései.

Az elvi jelentőségű döntések elérhetők: ITT