A versenytörvény 36. § (6) bekezdésének megfelelően a Gazdasági Versenyhivatal elnöke a Versenytanács elnökével együttesen a Gazdasági Versenyhivatal jogalkalmazási gyakorlatának alapjait ismertető közleményt adhat ki, amelyek rendeltetése a jogalkalmazás kiszámíthatóságának növelése.

A Gazdasági Versenyhivatal jogalkalmazási tapasztalatai és jogszabályi módosulások alapján indokolttá vált a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének az összefonódások vizsgálatára irányuló eljárással kapcsolatos egyes jogalkalmazási kérdésekről szóló 2/2020. közleményének a felülvizsgálata, melynek eredményeképpen a széleskörű változtatásokra, kiegészítésekre tekintettel új közlemény kiadásának szükségessége merült fel.

A 2/2020. jogalkalmazási közlemény helyébe lépő, 2022. január 1-jét követően létrejött összefonódások esetében alkalmazandó 3/2021. közlemény által tartalmazott, részben törvénymódosításon, részben jogalkalmazási tapasztalatokon alapuló módosítások az alábbi kérdéseket érintik:

  • a Tpvt. módosításai alapján a jogalkalmazási közleménynek az állami és önkormányzati vállalkozásokkal kapcsolatos III.2.9. részének módosítása vált szükségessé, arra tekintettel, hogy a Tpvt. 2022. január 1-jétől hatályos 15. § (3) bekezdése és 27. § (3) bekezdése a jelenlegi „az állami vagy helyi önkormányzati többségi tulajdonban lévő vállalkozások” helyett – a versenyjogi gyakorlattal jobban harmonizáló – „az állami vagy helyi önkormányzati közvetlen irányítású vállalkozások” esetében ad speciális szabályokat;
  • annak egyértelműsítése, hogy a konszolidációba bevont vállalkozások köre és a Tpvt. szerint egy vállalkozáscsoportba tartozó vállalkozások köre nem fedi le egymást, mire tekintettel a konszolidált árbevétel sem egyezik meg a vállalkozáscsoport Tpvt. rendelkezései alapján figyelembe veendő nettó árbevételével;
  • a tényleges irányítással kapcsolatos – jogerős bírósági határozattal megerősített – versenytanácsi gyakorlat, mely meghatározó jelentőségű abból a szempontból, hogy korlátozza a kartellező vállalkozásokat abban, hogy tényleges irányításon alapuló nem függetlenségükre hivatkozzanak;
  • annak bemutatása, hogy a közös irányításnak valamelyik közös irányító egyedüli irányításává történő átalakítása esetén a nettó árbevétel számítás Tpvt.-n alapuló magyar gyakorlata részben eltér az EU gyakorlatától;
  • annak egyértelműsítése, hogy a törvényi rendelkezésen alapuló irányításszerzés a felek közötti akarategység hiányában sem minősül összefonódásnak.