Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke a kartellekkel szembeni fellépés elmúlt időszakának eredményeit mutatta be a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Közbeszerzési és Versenyügyi Konferenciáján, Debrecenben.

A kartellekkel szembeni közdelem továbbra is meghatározó jelentőségű a GVH versenyfelügyeleti munkájában – derült ki Rigó Csaba Balázs előadásából 2023. március 29-én, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Közbeszerzési és Versenyügyi Konferenciáján. A nemzeti versenyhatóság elnöke a Közbeszerzési Hatóság, illetve a kormányzat szakembereinek részvételével tartott eseményen bemutatta a GVH közbeszerzéseket érintő versenykorlátozó megállapodásokkal szembeni fellépésének jellemzőit és eredményeit, valamint ismertette a közelmúltban lezárt közbeszerzési kartellügyek tanulságait.

„A tiltott összejátszások gátolják a termelékenység növelését azzal, hogy kényelmessé teszi a versenyzést, az összejátszók nem az innovációra törnek, így végeredményben rontják hazánk versenyképességét. A tavalyi esztendőben a nemzeti versenyhatóság öt ügyben marasztalt el vállalkozásokat versenykorlátozó megállapodás miatt, amelyek közül kettőben a vállalkozások közbeszerzési eljárásokban játszottak össze. A hatóság Versenytanácsa a versenyfelügyeleti bírságok 80%-át, mintegy 2,9 milliárd Ft-ot, versenykorlátozó megállapodások miatt szabta ki” – számszerűsítette az elmúlt év eredményeit a Rigó Csaba Balázs.

A GVH elnöke előadásában egyúttal minden kartellhelyzetben lévő, vagy már versenyfelügyeleti vizsgálattal érintett vállalkozást a számos eljárási együttműködési forma (akár együttes) kihasználására bíztatott, amelyekkel mérsékelhetőek a cégek számára hátrányos jogkövetkezmények, valamint hozzájárulhatnak a munkahelyek megőrzéséhez.