A közbeszerzésekben a verseny szintjének növelését célzó intézkedésekről (2023-2026) szóló cselekvési tervről szóló 1118/2023. (III. 31.) Korm. határozat értelmében a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, valamint a Közbeszerzési Hatóság elnöke 2023. december 31-ig gondoskodik a közbeszerzési verseny tisztaságát érintő korrupciós kockázatokkal és kartellmegállapodásokkal kapcsolatos szakmai iránymutatás elkészítéséről és közzétételéről.

A szakmai iránymutatás célja egyrészt az ajánlatkérők figyelmének a felhívása, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítése, az eljárás lefolytatása és adott esetben a szerződések teljesítése során hogyan tudják a minél hatékonyabb versenyt biztosítani és a korrupciót előidéző helyzeteket elkerülni. Másrészt pedig az ajánlattevők versenysértő magatartásaira való figyelmeztető jelek felismeréséhez kíván segítséget nyújtani.

A szakmai iránymutatás a Gazdasági Versenyhivatal honlapján közzétételre került, és folyamatosan elérhető a Szakmai felhasználóknak/Kizárás a közbeszerzési eljárásból menüpont alatt.