Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Bíróság

7. K. 33211/2004/4-I.

A bíróság az Egis Gyógyszergyár Rt. (Budapest) felperesnek Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében, meghozta a következő

Végzés

A bíróság a pert megszünteti.

A felperes által illetékfeljegyzési joga ellenére lerótt 15.000 (tizenötezer) forint kereseti illetékből 13.500 (tizenháromezer-ötszáz) Ft illetéket az Állam, 1.500 (egyezer ötszáz) forintot a felperes maga viseli.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet jelen bíróságnál - a Legfelsőbb Bírósághoz címezve- 3 példányban lehet benyújtani.

Indokolás

A felperes 2004. szeptember 15. napján keresetet nyújtott be alperes ellen, melyben kérte az alperes által hozott közigazgatási határozat felülvizsgálatát. A felperes és alperes által közösen beadott 3-as sorszámú 2004. december 22. napján érkezett beadványban a felperes az első érdemi tárgyalást megelőzően keresetétől elállt, és kérte a per megszüntetését. Az alperesnek költségigénye nem volt, ezért a bíróság a pert a Pp. 157. § e/ pontja alapján, figyelemmel a 160 § -ára is, megszüntette.

A bíróság illeték mérsékléséről az Itv. 58.§ (1) bek. a.) pontja alapján, annak megfizetéséről az Itv.80.§ (1) i.) pontjára figyelemmel, a 6/1986. (VI. 26.) IM. sz. rendelet 14. §-a és 13.§ (2) bek. szerint rendelkezett.

A bíróság tájékoztatja a felperest, hogy a mérsékelt illetéken felül fölöslegesen lerótt 13.500 forintot illetéket az illetékes Illetékhivataltól kérheti vissza.

A bíróság a perköltségről való döntést az alperes nyilatkozatára figyelemmel a Pp. 78. § (2) bekezdése alapján mellőzte.

Budapest, 2005. január 3.

Jogerős: 2005. január 3.