Nyomtatható verzió PDF formátumban

Együttműködési megállapodás,

amely létrejött a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, valamint a Gazdasági Versenyhivatal között

Az Együttműködési Megállapodás célja, hogy a gazdaság eredményes működése érdekében összehangolja azokat a közös feladatokat és tevékenységeket, amelyek a piaci folyamatok szabályozása és a versenypolitika által alapvetően befolyásolják a gazdaságpolitikát. Ennek érdekében az együttműködő felek, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (továbbiakban: GKM), valamint a Gazdasági Versenyhivatal (továbbiakban: GVH) az alábbiakban állapodnak meg.

 • 1)

  Az együttműködés során a GKM és a GVH - a szokásos közigazgatási együttműködés keretein túl - elsősorban az alábbi fő témakörökben hangolja össze a gazdaság- és versenypolitika, a jogalkotás területén - a GVH versenypártolási munkájának hatékonysága elősegítése érdekében -munkáját:

  • a)

   A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelv harmonizációja és végrehajtása.

  • b)

   A villamosenergia- és gázpiacok liberalizációjával kapcsolatos koncepciók, intézkedések, döntések szakmai egyeztetése, versenypolitikai elveknek megfelelő összehangolása.

  • c)

   A közlekedési szektor versenyszempontú működésének áttekintése.

  • d)

   A GKM által kidolgozott gazdaságpolitikai koncepciók versenypolitikai szempontú véleményezése.

  • e)

   Etikai kódexek kidolgozásának segítése a gazdasági élet minél szélesebb spektrumában.

  • f)

   A fogyasztóvédelemmel összefüggő, a gazdasági folyamatokra is jelentős hatást gyakorló piaci magatartás-formák szabályozása.

  • g)

   A kisvállalkozások együttműködésének támogatására irányuló programok kialakítása összehangoltan a versenyjogi kötöttségeket tartalmazó szabályokkal.

  • h)

   A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos információk cseréje.

 • 2)

  Az 1.) pontban összefoglalt fő témakörökben az együttműködés gyakorlati megvalósítása elsősorban a GKM és a GVH érintett szakterületeinek napi munkakapcsolatában valósul meg. A koncepcionális ügyek kezelésére aktuálisan munkacsoportokat hoznak létre a két intézmény szakembereiből.

 • 3)

  Az együttműködés keretében évente közös vezetői értekezletet tartanak az évközben tárgyalt témák áttekintéséről, a következő évben kiemelt témákról és a vezetői döntést igénylő koncepcionális kérdésekről.

 • 4)

  Az együttműködési megállapodás intézményi felelősei a GKM Kereskedelmi és Vállalkozás-fejlesztési helyettes államtitkára és a GVH elnökhelyettese.

 • 5)

  Az intézményi felelősök gondoskodnak a megállapodásban foglaltak végrehajtásáról, a munkacsoportok működéséről, a közös vezetői értekezletek előkészítéséről és az operatív együttműködés összehangolásáról.

 • 6)

  A Felek jelen együttműködési megállapodás szövegét a honlapjukon nyilvánosságra hozzák.

Budapest, 2006. március 1.

Dr. Kóka János
gazdasági és közlekedési miniszter

Dr. Nagy Zoltán
a Gazdasági Versenyhivatal elnöke