EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a Gazdasági Versenyhivatal (továbbiakban: GVH , 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.; képviseli: Dr. Juhász Miklós elnök), másrészről a Közbeszerzési Hatóság (továbbiakban: KBH , 1026 Budapest, Riadó u. 5., képviseli: Dr. Gajdos Róbert elnök) (továbbiakban együtt: Felek ) között az alábbiak szerint:

Az Együttműködési megállapodás teljes szövege a PDF fájlban olvasható: