Együttműködési megállapodás

2013. március 1-jétől hatályos a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH)között létrejött együttműködési megállapodás. Az együttműködés célja, hogy a szervezetek hatékonyabban hangolják össze a médiapiac, az elektronikus hírközlés és a postai szolgáltatások felügyeletét.

A dokumentum rögzíti azokat a feltételeket, amelyek segítségével a GVH és az NMHH a törvényekben is előírt együttműködése gördülékenyebbé válik a médiapiac, az elektronikus hírközlés és a postai szolgáltatások felügyelete terén. Tájékoztatják egymást az ágazati és szakhatósági vizsgálatokról, a piacelemzési, a piacfelügyeleti, valamint a versenyfelügyeleti eljárásokról, a jogszabály-tervezetek kapcsán kialakított véleményükről, és rendszeres konzultációt tartanak a két szervezet munkatársainak részvételével. Törekszenek a fogyasztói tudatosság növelését célzó kommunikációs tevékenységük összehangolására.

Az együttműködési megállapodás teljes szövegét az alábbi dokumentumban tekintheti meg:

Együttműködési megállapodás letölthető PDF formátumban (648 KB)