A Gazdasági Versenyhivatal Főtitkára, dr. Sipos Attila

A főtitkár a törvényben vagy normatív utasításban számára meghatározott feladatokon túl hivatalszervezési feladatkörében eljárva

  • felügyeli az elnök közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek tevékenységét,
  • közreműködik a Hivatal szervezetének hatékony kialakításában és működtetésében,
  • az elnök felhatalmazása alapján képviselheti a Hivatalt,
  • javaslatot tesz a Hivatal stratégiai célkitűzéseire és azok megvalósítására,
  • együttműködik a szervezeti egységekkel, részt vesz a belső egyeztetéseken,
  • szükség szerint kapcsolatot tart a hazai és nemzetközi szervezetekkel,

feladatainak ellátásához kapcsolódóan véleményezi a számára megküldött szakmai anyagokat.