Az elnök munkáját Elnöki Kabinet segíti. Az Elnöki Kabinet vezető nélküli önálló szervezeti egység. Az Elnöki Kabinet

  • kötelező érvénnyel közvetíti a szervezeti egységek részére az elnök utasításait, azok végrehajtását nyomon követi, valamint szükség szerint – a főtitkár felügyelete és tájékoztatása mellett – ellenőrzi,
  • támogatja az elnök munkáját,
  • közreműködik az elnök döntéseinek előkészítésében, ennek érdekében koordinálja a döntések meghozatalához szükséges dokumentációk összeállítását, nyomon követi a döntések végrehajtását,
  • közreműködik a stratégiai feladatok végrehajtásában,
  • ellátja az elnök feladatainak teljesítéséhez szükséges szervezési, ügyviteli, technikai teendőket, ennek körében figyelemmel kíséri különösen az elnöknek címzett ügyiratok, határidős feladatok elvégzését, valamint az iratok kiadmányozásával összefüggő technikai és szervezési feladatokat lát el,
  • együttműködik a Hivatal szervezeti egységeivel, szükség szerint kapcsolatot tart a hazai és nemzetközi szervezetekkel,
  • figyelemmel kíséri a Hivatal szervezetrendszere egészén belüli információáramlást, valamint az egyes szervezeti egységek közötti aktív együttműködést, valamint

figyelemmel kíséri és támogatja a Hivatal feladatainak eredményes ellátását, valamint a Hivatal stratégiájában meghatározott célok elérése érdekében a folyamatszemléletű működést.