Irodavezető: Berezvai Zombor

A GVH elméleti és módszertani részlege, amely a versenypolitikai kutatás és fejlesztés kérdéseivel foglalkozik, így:

  • elméleti és módszertani segítséget nyújt a GVH versenyfelügyeleti eljárásaihoz és versenypártolásához;

  • elméleti ismeretek megjelenítésével, esetleg módszertani támogatás nyújtásával segíti a GVH által képviselt általános versenypolitika, valamint az azt kifejező dokumentumok elkészítését;

  • elméleti ismeretek megjelenítésével és módszertani támogatás nyújtásával segíti a GVH prioritásainak és cselekvési tervének, vagy valamely kérdéskörrel kapcsolatos stratégiájának kialakítását;

  • az irodán belül önálló elemző csoport működik, amely elvégzi a hivatal számára szükséges mélyebb ökonometriai, statitisztikai elemzéseket

  • az iroda vezetője egyben ellátja a vezető közgazdász feladatait is

A közgazdasági elemzés, valamint az empirikus elemzések szerepének a versenyhatóságok munkáján belül történő előtérbe kerülésével párhuzamosan egyre több versenyhatóság alkalmaz úgynevezett vezető közgazdászokat, illetve hoz létre elkülönült közgazdasági elemző részlegeket. 2006-ban a GVH vezetése úgy határozott, hogy a közgazdasági elemzések minőségének javítására és az elemző munka szerepének növelésére is intézményesített megoldást keres. A vezető közgazdász feladata alapos közgazdasági - elméleti, illetve lehetőség szerint empirikus - elemzések készítése egyes versenyfelügyeleti eljárásokban, de közreműködik néhány kifejezetten magas szintű közgazdasági szakértelmet igénylő kérdés kezelésében (így akár egyes kiemelt versenypártolási kérdések megoldásában) is.