Vezető: dr. Sipos Attila

A főtitkár munkáját a Főtitkárság segíti. A Főtitkárság önálló szervezeti egység, melynek vezetője a főtitkár.

A Főtitkárság

  • támogatja a főtitkár munkáját, közreműködik a főtitkár döntéseinek előkészítésében,
  • előkészíti és véleményezi a Hivatal által kötendő szerződéseket, ellátja a Hivatal működéséhez és tevékenységéhez kapcsolódó jogi ellenjegyzési feladatokat,
  • ellátja a beszerzési és közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos, normatív utasításban meghatározott feladatokat,
  • végzi az OECD–GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (ROK) működtetésével kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a Hivatalnak a ROK működtetése kapcsán vállalt tevékenységei ellátásáról, ennek keretében kapcsolatot tart a ROK célországainak versenyhatóságaival és az OECD-vel,
  • ellátja a főtitkár feladatainak teljesítéséhez szükséges szervezési, ügyviteli, technikai teendőket, ennek körében figyelemmel kíséri különösen a főtitkárnak címzett ügyiratok, határidős feladatok elvégzését, valamint az iratok kiadmányozásával összefüggő technikai és szervezési feladatokat lát el.