Irodavezető: dr. Dancsa-Nábráczky Kinga Veronika

Az Antitröszt Iroda – a normatív utasításban számára meghatározott feladatokon túl – lefolytatja a gazdasági erőfölénnyel való visszaéléssel [a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) V. fejezet], a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 9. § (3) bekezdése alapján a törvény 7. §-ában szabályozott jelentős piaci erővel való visszaéléssel, továbbá – az általános elnökhelyettes utasítása alapján – a Tpvt. 11. §-a, illetve a Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke szerinti, kartellnek nem minősülő, horizontális együttműködéssel járó vagy vertikális vállalkozások közötti megállapodásokkal, vállalkozások társulásai által hozott döntésekkel és összehangolt magatartásokkal kapcsolatos vizsgálatokat.

Az Antitröszt Irodán belül külön szervezeti egységként

  • elsődlegesen a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmával kapcsolatos vizsgálati feladatok, valamint az ágazati vizsgálattal és piacelemzéssel kapcsolatos feladatok ellátására – Piacvizsgálati Csoport,
  • elsődlegesen a kartellnek nem minősülő, gazdasági versenyt korlátozó megállapodások tilalmával, valamint a Kertv. szerinti jelentős piaci erővel való visszaélés tilalmával kapcsolatos vizsgálati feladatok ellátására – Versenyfelügyeleti Csoport működik.