Irodavezető: dr. Buránszki Judit

A Fúziós Iroda – a normatív utasításban számára meghatározott feladatokon túl –

  • lefolytatja a vállalkozások összefonódásának ellenőrzésével összefüggő eljárásokat,
  • koordinálja és végzi az összefonódásokkal kapcsolatos, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 43/L. §-a szerinti előzetes egyeztetéseket az erről szóló közleménynek megfelelően,
  • a Versenytanáccsal egyeztetve javaslatot tesz – annak szakmai tartalma meghatározásával –meghatározott normatív utasítás kiadására és módosítására,
  • ha munkatársainak szakértelme és az összefonódások ellenőrzésével kapcsolatos munkaterhei lehetővé teszik, az általános elnökhelyettes felkérésére, a Versenytanács elnökének utasítása alapján részt vesz nem összefonódással kapcsolatos vizsgálatban, piacelemzésben, illetve ágazati vizsgálatban.