Irodavezető: Horváth Bálint

A Közszolgálati kommunikációs Iroda felelős a külföldi kapcsolatok kialakításának kezdeményezéséért és ápolásáért; végzi, illetve koordinálja az ezekből fakadó belföldi ügyintézést, ennek keretében:

  • koordinálja az Európai Uniós tagságból és más nemzetközi szerződések alapján a hivatalra háruló feladatok ellátását, különösen a közösségi jog alkalmazásával összefüggő feladatok kapcsán felmerülő teendőket;

  • szervezi a nemzetközi kapcsolattartást, a hivatal képviseletében részt vesz a különböző nemzetközi fórumokon;

  • szervezi a Hivatal más versenyhatóságok számára nyújtott technikai segítségnyújtási programjait és intézi megvalósításukat;

  • közreműködik a GVH versenypártolási és a versenykultúra fejlesztése érdekében végzett tevékenységében.