ECA logó

Az Európai Versenyhatóságok együttműködését (European Competition Authorities, ECA) 2001 áprilisában, Amszterdamban hozták létre azzal a céllal, hogy egyeztetési fórumként szolgáljon az EGT versenyhatóságai (EC és EFTA tagállamok versenyhatóságai [Svájc kivételével], az Európai Bizottság és az EFTA Felügyeleti Hatóság) számára. Az ECN és az ECA eltérő gyökerű hálózatok, amelyek közt nincs formalizált kapcsolat.

Mindeki számára hozzáférhető ECA anyagok
Előterjesztés az ECA működéséről (2001. jan., angol)

Összefonódások, több országra kiterjedő ügyek
A tagállamok közötti információcsere, a több tagállamot érintő fúziók esetén
Összefonódások, több országra kiterjedő ügyek
Eljárási útmutató a tagállamok közötti információcseréről a több tagállamot érintő fúziós kérelmeknél, eljárásoknál, döntéseknél

Légi közlekedés
Eljárási útmutató a tagállamok közötti információcseréről a légiközlekedéssel kapcsolatos kérelmeknél, eljárásoknál, döntéseknél (angol)
Jelentés a fúziókról és a vállalati szövetségekről a polgári légiközlekedésben (2004. máj., angol)
Hűségprogramok a polgári légiközlekedésben (2005 nyár, angol)
Részjelentés a résidő kereskedelemről (2005. jún., angol)
Code-sharing megállapodások a menetrend szerinti utas légiközlekedésben (2006. máj., angol)

Pénzügyi szolgáltatások
Összehasonlító tanulmány a kiskereskedelmi banki szolgáltatások és a fizetési rendszerek piacairól (2005. ápr., angol)
Jelentés a kiskereskedelmi banki szolgáltatások és a fizetési rendszerek piacaival kapcsolatos versenykérdésekről (2006. máj., angol)

Bírságkivetés
Figyelembe vételre érdemes elvek a bírságmeghatározásban (2008. máj.)