Tisztelt pályázók, tisztelt érdeklődők!

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenykultúra Központja (VKK) által kiírt pályázatokra, támogatási kiírásokra 2008. március 10-ig bezárólag összesen 93 pályázat érkezett be, ami messzemenően túlmutat a várakozásokon. A pályázatokat három tagú bíráló bizottságok bírálják el, akik a GVH munkatársaiból, illetve egyes esetekben társhatóságok munkatársaiból állnak össze. Tekintettel a beérkezett pályázatok nagy számára, a bírálat hosszabb időt vesz igénybe a tervezettnél. A pályázatok bírálatát várhatóan 2008. április 20-ig fejezzük be, és ezt követően a lehető legrövidebb időn belül írásban értesítünk minden pályázót a pályázata jóváhagyásáról, illetve elutasításáról.

Szíves türelmüket és közreműködésüket előre is köszönjük!

Budapest, 2008. március 27.

a GVH VKK munkatársai

Pályázati lehetőségek

A VKK a honlapon 2008. január 10-én nyilvánosságra hozta a 2008. évi munkatervét , amely a VKK számára a 2008. január 1. és december 31. közötti időszakra előirányzott feladatok listáját öleli fel.

A munkaterv - a korábbiakhoz hasonlóan - a GVH szakmai hátterére építő, a versenykultúra fejlesztésének célját szolgáló tevékenységek (a munkaterv I. része) mellett azokat a programokat is tartalmazza, amelyek megvalósításában a GVH más szervezetek munkájára számít (a munkaterv II. része), s ehhez - a rendelkezésre álló pénzösszegből - pénzügyi, illetve szükség szerint szakmai támogatást is nyújt. A hivatal által a VKK részéről teljesítendő feladatok mellett a célkitűzések elérésében továbbra is legalább ilyen jelentőséggel bírnak azok a programok, amelyekkel a VKK saját szerepéhez képest minél több külsős szervezetnek a versenykultúra fejlesztésébe és terjesztésébe való bekapcsolódását kívánja előtérbe állítani, előmozdítva a versenykultúra fejlesztése iránti elkötelezettség társadalmi beágyazottságát, illetve a versenykultúra fejlesztésének - versenyhatóságon kívüli - bázisainak kiépítését, illetve megerősítését.

A VKK a munkatervben foglaltaknak megfelelően közzéteszi:

  • a szakmai rendezvények szervezésének, illetve szakmai rendezvényeken való részvételnek a támogatására szóló VKK/1/2008. sz. pályázati felhívást;

  • a meghatározott versenyjogi és versenypolitikai, illetve piacelméleti, valamint a fogyasztói döntéshozatallal és védelmével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó kutatások támogatására szóló VKK/2/2008. sz. pályázati felhívást;

  • a versenyjogi és versenypolitikai, illetve piacelméleti, valamint a fogyasztói döntéshozatallal és védelmével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó kutatások támogatására szóló VKK/3/2008. sz. pályázati felhívást;

  • a fogyasztóvédő civil szervezetek, valamint a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésében és terjesztésében részt vevő más szervezetek munkájának támogatására szóló VKK/4/2008. sz. pályázati felhívást; valamint

  • a "Versenyjog Magyarországon és az EU-ban" című egyetemi és főiskolai hallgatók részére szóló országos tanulmányi pályázat felhívását.

A felhívások megjelentetésének időpontjára figyelemmel a VKK a VKK/2/2008. és a VKK/3/2008. sz. pályázatok esetében a pályázatok benyújtásának határidejét - az eredetileg tervezetthez képest - 2008. február 1.-február 29.-re módosította, amelyet a már közzétett munkatervben is megfelelően javított.