Adat megnevezése

Adat

A Gazdasági Versenyhivatal vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Elnök:
Rigó Csaba Balázs 
Tel: +36 1 472-8980 
elnok@gvh.hu

Általános elnökhelyettes:
Dr. Bak László
Tel:  +36 1 472-8855
elnokhelyettes@gvh.hu

Versenytanács elnöke, elnökhelyettes:
Dr. Tóth András
Tel: +36 1 472-8862
versenytanacs@gvh.hu

Főtitkár:
Dr. Sipos Attila 
Tel: +36 1 472-8901  
fotitkar@gvh.hu


A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Antitröszt Iroda vezetője:
Dr. Pánczél Márk
Tel: +36 1 472-8984
antitroszt@gvh.hu

Bírósági Képviseleti Iroda vezetője:
Dr. Ay Zoltán 
Tel:  +36 1 472-8918 
birosagikepviselet@gvh.hu

Döntéshozatalt Támogató Iroda vezetője:
Dr. Kopácsi István
Tel:  +36 1 472-8967 
donteshozatal_tamogato@gvh.hu

Felderítő Iroda vezetője:
Dr. Péli-Bencze Márk 
Tel:  +36 1 472-8891 
kartell@gvh.hu

Fogyasztóvédelmi Iroda vezetője:
Dr. Zenisek Andrea
Tel: +36 1 472-8995
fogyasztovedelmi@gvh.hu

Fúziós Iroda vezetője:
Dr. Buránszki Judit

Tel:  +36 1 472-8908 
fuzios@gvh.hu

Humánerőforrás és Koordinációs Iroda vezetője:
Dr. Kéri István
Tel.: +36 1 472-8907
humaneroforras@gvh.hu

Informatikai és Iratirányítási Iroda vezetője:
Boda Andrea 

Tel: +36 1 472-8990
informatika@gvh.hu

Jogi Támogató Iroda vezetője:
Dr. Nagy Krisztina
Tel:  +36 1 472-8869
jogi@gvh.hu

Kartell Iroda vezetője:
Dr. Horváth Botond
Tel:  +36 1 472-8867

Költségvetési Iroda vezetője:
Baranyiné Bánkuti Ildikó 
Tel:  +36 1 472-8923 
koltsegvetesi@gvh.hu

Közszolgálati és Külkapcsolati Iroda vezetője:
Dr. Ancsinné Sutyinszki Petra
Tel:  +36 1 472-8987 
versenykultura@gvh.hu

Ügyfélkapcsolati Iroda vezetője:
Dr. Balog Cecilia
Tel:  +36 1 472-8971
ugyfelszolgalat@gvh.hu

Versenyközgazdasági és Piackutatási Iroda vezetője:
Berezvai Zombor
Tel:  +36 1 472-8904
vezetokozgazdasz@gvh.hu