A Gazdasági Versenyhivatal felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe,

A Gazdasági Versenyhivatal az Országgyűlés által létrehozott autonóm jogállású államigazgatási szerv, amelynek felettes vagy felügyeleti szerve nincs.

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 82. § és 83. §‑a alapján a versenyfelügyeleti eljárásban az ügyfél a vizsgáló önálló jogorvoslattal támadható végzéseivel szemben a Gazdasági Versenyhivatal keretei között működő Versenytanácson belül kijelölt eljáró versenytanácshoz fellebbezhet, az eljáró versenytanács önálló jogorvoslattal támadható végzésével és határozatával szemben pedig közigazgatási per kezdeményezhető.

A bejelentéssel kapcsolatos eljárásban hozott vizsgálói végzéssel, illetve az ágazati vizsgálatban hozott döntésekkel szemben közigazgatási per kezdeményezhető a hivatkozott törvény szabályai szerint.

A közigazgatási per lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság:

Fővárosi Törvényszék

1055 Budapest, Markó utca 27., Levélcím: 1363 Budapest, Pf. 16. Telefon: +36-1-354-6000.

A bíróság elektronikus levelezési címe a http://birosag.hu/torvenyszekek/fovarosi-torvenyszek honlapról elérhető.

A Gazdasági Versenyhivatal felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

 

Fővárosi Törvényszék

1055 Budapest, Markó utca 27., Levélcím: 1363 Budapest, Pf. 16. Telefon: +36-1-354-6000.

A bíróság elektronikus levelezési címe a http://birosag.hu/torvenyszekek/fovarosi-torvenyszek honlapról elérhető.

A bíróságon a kezelőirodák ügyfélfogadási rendje a következő:

H, K, Cs, P: 8:15-11:00

Sz: 8:15-12:30 és 13:00-15:30

Panasznapi ügyintézés: a panaszbeadványokat az Elnöki Irodán – ügyfélfogadási időben – lehet benyújtani.