Adat megnevezése

Adat

A Gazdasági Versenyhivatal által alapított lapok neve

Versenytükör (szakmai folyóirat)

A Gazdasági Versenyhivatal által alapított lap szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

Gazdasági Versenyhivatal
1026 Budapest, II. Riadó utca 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest Pf.: 958 
Telefon: (+36) 1 472-8900
E-mail: versenytukor@gvh.hu

A Gazdasági Versenyhivatal által alapított lap főszerkesztőjének neve

dr. Tóth András elnökhelyettes, a Versenytanács elnöke