Adat megnevezése

Adat

A Gazdasági Versenyhivatal feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a Gazdasági Versenyhivatalra vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Normatív utasítások:

- 2/2020. (VII. 14.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról (Szmsz.),

1/2018. (I. 31.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának szervezeti és működési szabályzatáról,

- 7/2021. (V.31.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal eljárásai során alkalmazandó belső ügyintézési rendről

A Gazdasági Versenyhivatal saját szervezetén kívüli érintettek személyes adatait eljárásaihoz kapcsolódóan kezeli az alkalmazandó törvényi rendelkezések szerint. A Gazdasági Versenyhivatalban dolgozó személyekre a Gazdasági Versenyhivatal adatvédelmi szabályzatáról szóló 7/2018. (XII. 4.) GVH utasítás vonatkozik. A belső adatvédelmi felelősre vonatkozó szabályozást az Szmsz. tartalmazza.

A GVH feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven / Responsibilities of the GVH in English 

 

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

A Gazdasági Versenyhivatal nem helyi önkormányzat, a közzétételi egység nem értelmezhető.