Adat megnevezése

Adat

A Gazdasági Versenyhivatal feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a Gazdasági Versenyhivatalra vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Magyar jogszabályok

Európai uniós jogszabályok:

- versenyjog

- fogyasztóvédelem

Normatív utasítások:

- 2/2020. (VII. 14.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról (Szmsz.),

- 1/2018. (I. 31.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának szervezeti és működési szabályzatáról,

- 16/2014. (X. 15.) GVH [15/2014. (X. 22.) GVH] utasítás a Gazdasági Versenyhivatal eljárásai során alkalmazandó belső ügyintézési rendről

A Gazdasági Versenyhivatal saját szervezetén kívüli érintettek személyes adatait eljárásaihoz kapcsolódóan kezeli az alkalmazandó törvényi rendelkezések szerint. A Gazdasági Versenyhivatalban dolgozó személyekre a Gazdasági Versenyhivatal közszolgálati adatvédelmi szabályzatáról szóló 13/2015. (VI. 17.) GVH [13/2015. (VI. 22.) GVH] utasítás vonatkozik. A belső adatvédelmi felelősre vonatkozó szabályozást az Szmsz. tartalmazza.

A GVH feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven / Responsibilities of the GVH in English 

 

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

A Gazdasági Versenyhivatal nem helyi önkormányzat, a közzétételi egység nem értelmezhető.