Adat megnevezése

Adat

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

(frissítve: 2023. június 13.)

 

A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelheti szóban, írásban vagy elektronikus formában. Az adatigénylés benyújtásának elősegítése érdekében a Gazdasági Versenyhivatal igénylőlapot rendszeresít, de annak alkalmazása természetesen nem kötelező, az adatigénylés nem utasítható vissza azért, mert azt nem az igénylőlapon nyújtották be. Az adatigénylés előterjeszthető az adatigenyles@gvh.hu e-mail címen, a honlapon feltüntetett postacímen, valamint személyesen az Ügyfélkapcsolati Irodán ügyfélfogadási időben vagy előzetes bejelentkezés alapján.

Az adatigénylés teljesítéséről az adatigénylési felelős gondoskodik, aki szükség esetén felhívja az adatigénylőt a pontosításra, illetve – ha a megismerni kívánt közérdekű adat kezelője nem a GVH – az adatigénylést megküldi az érintett közfeladatot ellátó szervnek, amiről az adatigénylőt egyidejűleg értesíti.

Ha az adatigénylés teljesítésével kapcsolatban felmerült költség mértéke meghaladja a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) kormányrendeletben (a továbbiakban: Költségrendelet) költségtérítésként megállapítható legalacsonyabb összeget, azaz 10.000, - Ft-ot, a Gazdasági Versenyhivatal az adatokról igényelt másolat készítéséért az adatigénylőnek költségtérítést állapít meg, azzal, hogy az így meghatározott költségtérítés összege ekkor sem haladhatja meg a Költségrendeletben meghatározott legmagasabb, 190.000, - Ft-os összeget. A fizetendő költségtérítés mértékét a Költségrendelet hivatkozott keretei között az elnök állapítja meg. A költségtérítés mértékének meghatározása során az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége, valamint a kézbesítés költsége vehető figyelembe. Az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az adatigénylőt az adatigénylési felelős tájékoztatja.

2023. ÉVI DÍJAK

Fénymásolási díjak (Ft/lap)

 

A/4

A/3

fekete-fehér

8,00

16,00

színes

29,00

59,00

Adathordozó díjak (Ft/db)

optikai adathordozók

CD

250,00

DVD

300,00

elektronikus úton használható egyéb adathordozó (USB pendrive 32 GB)

 

4.500,00

Amennyiben az adatigénylő adathordozón kéri a másolat készítését teljesíteni, ezt az igényt a GVH csak a fenti díj ellenében, kizárólag a Hivatal által biztosított adathordozó útján tudja teljesíteni. Az adatigénylő által a GVH rendelkezésére bocsátott bármilyen adathordozó befogadására GVH informatikai rendszerhasználati és biztonsági szabályzatának rendelkezéseire figyelemmel nincs lehetőség.

A GVH a fizetendő költségtérítésről számlát helyettesítő bizonylatot ad.

Az adatigénylés elutasítása, nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén, továbbá a megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az adatigénylő a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért. A bíróság soron kívül jár el, és az eljárás illetékmentes.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

(frissítve: 2023. június 13.)

Főtitkárság

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

(frissítve: 2023. június 13.)

Gazdasági Versenyhivatal

székhely: 1026 Budapest, Riadó u. 1-3.

levélcím: 1534 Budapest Pf.: 958.

telefon: +36 (1) 472-8900

e-mail: adatigenyles@gvh.hu

Ügyfélszolgálat:

tel.: +36 (1) 472-8851
e-mail: ugyfelszolgalat@gvh.hu

Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

(frissítve: 2023. június 13.)

dr. Lechner Viktória adatigénylési felelős

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

(frissítve: 2023. június 13.)

2023-ban a Gazdasági Versenyhivatalnál elutasított közérdekű adatigénylés iránti kérelem nem volt.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

(frissítve: 2023. június 13.)

A Gazdasági Versenyhivatalnál nincsenek a közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

(frissítve: 2023. június 13.)

Partner: MIGAL Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: 0 Ft

Szerződés tárgya: közadatok újrahasznosítása

Szerződés időtartama: 2013. 09. 23-tól határozatlan ideig

Újrahasznosítási megállapodás a 2012. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Adatszolgáltatás xlsx formátumban_2023_09
Adatszolgáltatás csv formátumban_2023_09

Korábbi adatok (archív)