Adat megnevezése

Adat

Költségvetési támogatásból nyújtott pályázati kiírás [az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 66. §]

Nincs közzéteendő adat

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja [az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. melléklete]

100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetések:

2016. évben

2015. évben

2014. évben

 

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja [az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. melléklete]

Nincs közzéteendő adat

A közbeszerzéssel kapcsolatban közzéteendő:

a) a közbeszerzési terv, valamint annak módosítása (módosításai);

b) a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött szerződések;

c) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 79. § (2) bekezdése szerinti adatok;

d) a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában

da) a kérelem Kbt.-ben meghatározott adatai [137. § (9) bekezdés],

db) a Közbeszerzési Döntőbizottság szerződés megkötését engedélyező végzése [144. § (4) bekezdés];

e) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések;

f) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatok: hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre, a szerződő felek megnevezése, az, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás értéke;

g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést. [Kbt. 31. §]

Közbeszerzési Hatóság honlapján valamennyi adat, szerződés, statisztikai összegzés megtalálható.